513 - Veľká noc 2012 – Hans von Aachen: Nesenie kríža

 

vzad 513 - Veľká noc 2012 – Hans von Aachen: Nesenie kríža vpred
Veľká Noc 2012
Hans von Aachen: Nesenie kríža
Katalógové číslo: 513
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 9. 3. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor grafickej úpravy FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 9. 3. 2012 poštovú známku „Veľká noc 2012 - Hans von Aachen: Nesenie kríža“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Motívom poštovej známky je detail z obrazu (Kristus padajúci pod ťarchou kríža obklopený zástupom ľudí a rímskymi vojakmi) od Hansa von Aachena. Známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofset tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 9. 3. 2012 a domicilom Bratislava. Ústredným motívom prítlače na FDC je postava Krista zakomponovaného do kresťanského symbolu kríža, ktoré spolu tvoria zaujímavé grafické stvárnenie. Námetom FDC pečiatky je motív kríža, spoza ktorého vychádzajú lúče svetla.
Autorom grafickej úpravy známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - viacfarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 9. 3. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012