vzad 514 - Osobnosti: Ján Koniarek vpred
Spoločné vydanie so Srbskom
Ján Koniarek (1878 - 1925)
Katalógové číslo: 514
Autor líniovej rozkresby známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 13. 4. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 100 000 ks
   
Autor líniovej rozkresby FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Autor rytiny FDC: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 4. 2012 poštovú známku „Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)“ nominálnej hodnoty 1,20 €.
Známka rozmerov 30,5 mm × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka s dvoma známkami spojenými navzájom kupónom. Hárček vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rozmery hárčeka sú 115 × 82 mm.
Motívom známky je bronzová „Busta Jána Krstiteľa“ od zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka, ktorú umelec vytvoril počas svojho dlhoročného pobytu v Srbsku pred 1. svetovou vojnou. Na kupóne je technikou líniovej rozkresby stvárnený Koniarkov „Pomník padlým v 1. svetovej vojne“, nachádzajúci sa v Trnave. V hornej časti hárčeka je umiestnený text „SPOLOČNÉ SLOVENSKO-SRBSKÉ VYDANIE“ a v jeho dolnej časti ten istý text v srbštine.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 13. 4. 2012 a domicilom Trnava. Ústredným motívom prítlače na FDC je figúra ženy pochádzajúca tiež z dielne J. Koniarka. Námetom FDC pečiatky je motív vojaka s alegóriou vlasti, prevzatý z Koniarkovej medaily „Pro patria“.
Autorom líniových rozkresieb známky, kupónu a FDC je akad. mal. Martin Činovský, autorom rytiny známky a FDC je František Horniak.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 13. 4. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012