vzad 515 - EUROPA 2012: Návšteva ... vpred
EUROPA 2012: Návšteva ...
Katalógové číslo: 515
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Autor výtvarného návrhu kupónu: Peter Augustovič
Deň vydania: 4. 5. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 4. 5. 2012 poštovú známku „EUROPA 2012: Návšteva ...“ nominálnej hodnoty 0,90 €.
Známku rozmerov 44,1 mm × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s ôsmimi známkami a štyrmi kupónmi v strede, ktorých vzájomné usporiadanie (protichodné dvojice) vytvára zaujímavý grafický vizuálny prvok, tzv. tete-beche.
Motívom známky je prvé zobrazenie návštevy v dejinách Slovenska nachádzajúce sa na okraji unikátneho rímskeho strieborného pozláteného taniera, známeho pod názvom „lanx discos“ z druhého st. po Kr. Tanier tvoril súčasť výbavy hrobu germánskeho kniežaťa, ktorý bol náhodne objavený v lokalite Krakovany-Stráže. Na kupóne je zobrazené pokračovanie námetu návštevy rímskych aristokratov v Apollónovej svätyni v Delfách. Tanier je majetkom Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 4. 5. 2012 a domicilom Krakovany. Motívom prítlače na FDC je slávnostná prísaha viažuca sa k obrane Rímskej republiky. Námetom FDC pečiatky je mužská postava s pravicou zdvihnutou na privítanie.
Autorom výtvarného návrhu známky, kupónu, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič, autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou ofset so simuláciou rytiny.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. 5. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012