vzad 516 - Medzinárodný deň detí vpred
Medzinárodný deň detí
Katalógové číslo: 516
Autor výtvarného návrhu známky: Radka Hudoková
Deň vydania: 1. 6. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 140 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Ivana Javorníková
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Petra Mihalechová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 1. 6. 2012 poštovú známku „Medzinárodný deň detí“ bez nominálnej hodnoty. Označenie T2 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s.
Na známke je zobrazený motív torty so zapálenými sviečkami, ktorej výtvarný návrh zvíťazil v celoslovenskej súťaži študentov stredných umeleckých škôl (SUŠ).
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi. V spodnej časti tlačového listu je umiestnený text „40 rokov vydávania poštových známok Bienále ilustrácií Bratislava“. Prítlačou na kupónoch je logo Medzinárodného domu umenia pre deti - Bibiany.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 1. 6. 2012 s domicilom Bratislava. Motívom FDC je kompozícia farebných figúr rôznych zvieratiek. Motívom FDC pečiatky je kresba mačky.
Autorkou výtvarného návrhu známky je Radka Hudoková, autorkou výtvarného návrhu FDC je Ivana Javorníková a autorkou výtvarného návrhu FDC pečiatky je Petra Mihalechová. Všetky výtvarné návrhy vzišli z výtvarnej súťaže SUŠ.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou technikou viacfarebného ofsetu.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2010
Rok 2012