vzad 518 - 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach vpred
700. výročie Bitky pri Rozhanovciach
Katalógové číslo: 518
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Kállay
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 15. 6. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Dušan Kállay
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 15. 6. 2012 poštovú známku „700. výročie Bitky pri Rozhanovciach“ nominálnej hodnoty 1,20 €.
Známka s rozmermi 44,4 x 54,4 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka vytlačeného technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom. Hárček vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na známke je zobrazená knižná iluminácia z tzv. Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Iluminácia je jediným dobovým stvárnením bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa odohrala neďaleko Košíc 15. júna 1312. Stretli sa v nej víťazné vojská kráľa Karola Róberta z Anjou s vojskami Omodejovcov doplnené oddielmi Matúša Čáka Trenčianskeho. V hornej časti hárčeka je znázornená nástenná maľba s motívom symbolickej korunovácie Karola Róberta za uhorského kráľa z katedrály v Spišskej Kapitule, doplnená motívom anjouovskej ľalie v jeho spodnej časti. Po bokoch hárčeka sú znázornené dekoratívne detaily z Viedenskej obrázkovej kroniky.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom vydania 15. 6. 2012 a domicilom Rozhanovce. Prítlač na FDC tvorí iniciála K (Karol Róbert) z Viedenskej obrázkovej kroniky. Motívom pečiatky FDC je anjel so zdvihnutým mečom.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochej platne.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal., autorom rytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012