vzad 519 - Olympijské hry Londýn 2012 vpred
Olympijské hry Londýn 2012
Katalógové číslo: 519
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Deň vydania: 28. 6. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 28. 6. 2012 poštovú známku „Olympijské hry Londýn 2012“ nominálnej hodnoty 0,90 €.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami, z nich je 25 známok tejto emisie.
Na známke je zobrazená bohyňa víťazstva Niké s olympijským ohňom a s patrónom hier, bohom Diom. V dolnej časti známky sú znázornení bežiaci muži – športovci v pohybe.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 28. 6. 2012 a domicilom Bratislava. Motívom FDC je športovec vo víťaznom geste v antike a v súčasnosti, stvárnený podľa antického kultu kalokagatie (krása chápaná ako ideálna proporcia). Motívom FDC pečiatky je antický zápasník.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače – viacfarebný ofset.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 6. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012