vzad 521 - Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne vpred
Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne
Katalógové číslo: 521
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Žálec Varcholová
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 13. 7. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácií s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Marianna Žálec Varcholová
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 7. 2012 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Skalka pri Trenčíne“ nominálnej hodnoty 0,40 €.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Na známke je zobrazený barokový pútnický kostol na Skalke pri Trenčíne (zasvätený sv. Benediktovi a Všetkým svätým), obklopený stromami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 13. 7. 2012 a domicilom Trenčín. Motívom FDC je časť oltára so súsoším sv. Andreja (Svorada) a sv. Benedikta. Motívom FDC pečiatky je svätostánok z kostola.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 13. 7. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012