vzad 522 - Krásy našej vlasti: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne vpred
Krásy našej vlasti: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Katalógové číslo: 522
Autor výtvarného návrhu známky: Edita Hertl Balážová
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 14. 9. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácií s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Edita Hertl Balážová
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Edita Hertl Balážová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. 9. 2012 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne“ v nominálnej hodnote 0,40 €.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Na známke je zobrazená Bazilika zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 14. 9. 2012 a domicilom mesta Šaštín-Stráže. Na FDC je motív navštívenia Panny Márie z fresky z bočnej steny interiéru kostola. Motívom FDC pečiatky je monogram „Mária“ z interiéru baziliky.
Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Edita Hertl Balážová. Autorom oceľorytiny známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technika tlače - jednofarebná oceľotlač z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 9. 2012 až do odvolania.

 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012