vzad 523 - Krásy našej vlasti: Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813) vpred
Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)
Katalógové číslo: 523
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Marián Čapka
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 3. 10. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 44,0 mm x 30,5 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Marián Čapka
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 10. 2012 poštovú známku „Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)“ v nominálnej hodnote 1,10 €.
Poštová známka rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Hárček vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rozmery hárčeka sú 109 x 82 mm.
Na známke je portrét kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka s otvorenou knihou, ktorá symbolizuje nový začiatok slovenského jazyka po jeho uzákonení.
Na hárčeku sú zobrazené najvýznamnejšie diela Antona Bernoláka, jeho rodný dom a miesta kde pôsobil.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 3. 10. 2012 a domicilom mesta Námestovo. Motívom FDC je rodný dom Antona Bernoláka v Slanici. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu.
Autorom výtvarného návrhu hárčeka, FDC a pečiatky FDC je akad. mal. Marián Čapka. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 10. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012