vzad 525 - Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá vpred
  525 - Ochrana prírody:  Národný park Nízke Tatry  
Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá

Cena ministra za rok 2012
( Najkrajšia známka roka - Najlepší výtvarný návrh - Najlepšia rytina )

Katalógové číslo: 525
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Kamila Štanclová
Autor líniovej rozkresby hárčeka: Martin Činovský
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 12 10. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Kamila Štanclová
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 12. 10. 2012 poštovú známku „Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá“ v nominálnej hodnote 0,70 €.
Poštová známka rozmerov 26,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka s dvoma rôznymi známkami. Hárček vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rozmery hárčeka sú 177 x 127 mm. Na známke je zobrazená zákonom chránená rastlina Skalienka ležatá. Na hárčeku je vyobrazená časť národného parku Nízke Tatry, flóra a fauna tohto územia.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, s dátumom 12. 10. 2012 a domicilom mesta Ružomberok. Hlavným motívom prítlače na FDC je kresba rastliny. Námetom FDC pečiatky je zobrazenie rastliny v linkách.
Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, FDC a pečiatky FDC je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom líniovej roskresby hárčeka, známok je Doc. Martin Činovský, ArtD. Oceľorytinu známok a hárčeka vytvoril František Horniak a autorom oceľorytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 12. 10. 2012 až do odvolania.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012