vzad 526 - Historické výročia: Ľubovniansky hrad vpred
Historické výročia: Ľubovniansky hrad
Katalógové číslo: 526
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor líniovej rozkresby známky: Martin Činovský
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 8. 11. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 100 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Martin Činovský
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 8. 11. 2012 poštovú známku „Historické výročia: Ľubovniansky hrad“ v nominálnej hodnote 0,90 €.
Poštová známka rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu s desiatimi známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. .
Na poštovej známke je zobrazená veduta Ľubovnianskeho hradu.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 8. 11. 2012 a domicilom mesta Stará Ľubovňa. Motívom FDC je bastión so vstupom na prvé nádvorie. FDC pečiatka zobrazuje pôdorys hradu.
Autorom výtvarného návrhu a líniovej rozkresby známky, výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Martin Činovský, ArtD. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak. Autorom líniovej rozkresby FDC a rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec ArtD.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012