vzad 527 - Vianoce 2012 – Narodenie Krista vpred
Vianoce 2012 – Narodenie Krista
Katalógové číslo: 527
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 16. 11. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Vladislav Rostokaý
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 16. 11. 2012 poštovú známku „Vianoce 2012 – Narodenie Krista“, nominálnej hodnoty 0,40 €.
Známku rozmerov 33,9 x 26,5 (mm), vrátane perforácie (na šírku), vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami (obohatená vôňou „adventu“) a na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 čistými prítlačovými kupónmi.
Motívom poštovej známky je barokový obraz pripisovaný rakúskemu umelcovi Jozefovi Ignácovi Mildorferovi zo zbierok Slovenskej národnej galérie. V popredí dominuje polovičná figúra Panny Márie otočenej k dieťaťu, ktoré je obklopené ďalšími svätcami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 16. 11. 2012 a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC je detail obrazu komponovaný do hviezdy a nápis Gloria in Excelsis Deo (Sláva Bohu na výsostiach). Motívom pečiatky FDC sú tri hviezdy. FDC vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom grafickej úpravy známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012