vzad 528 - UMENIE – Carpoforo Tencalla: Sala Terrena na hrade Červený Kameň vpred
UMENIE – Carpoforo Tencalla: Sala Terrena na hrade Červený Kameň
Katalógové číslo: 528
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 23. 11. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 54,4 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: František Horniak
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 23. 11. 2012 poštovú známku „UMENIE – Carpoforo Tencalla: Sala Terrena na hrade Červený Kameň“ v nominálnej hodnote 1,60 €.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke sú zobrazené tancujúce nymfy, ktoré sa nachádzajú v jednom z dvoch hlavných štukových zrkadiel na strope klenby saly terreny na hrade Červený Kameň, ktoré vytvoril popredný predstaviteľ talianskej ranobarokovej freskovej maľby Carpoforo Tencalla.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 23. 11. 2012 a domicilom obce Častá. Motívom FDC je hrajúci sa putti, prevzatý z jedného z obdĺžnikových štukových zrkadiel, ktoré dopĺňajú maliarsku výzdobu sály. Motív putti tvorí aj obrazový motív FDC pečiatky.
Autorom líniovej roskresby, oceľorytiny známky a FDC, výtvarného návrhu pečiatky FDC je František Horniak.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012