vzad 529 - UMENIE: Viera Žilinčanová (1932 – 2008) vpred
UMENIE: Viera Žilinčanová (1932 – 2008)
Katalógové číslo: 529
Autor líniovej rozkresby známky: Rudolf Cigánik
Rytecká transkripcia známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 23. 11. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 23. 11. 2012 poštovú známku „UMENIE: Viera Žilinčanová (1932 – 2008)“ v nominálnej hodnote 1,20 €.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je obraz (Hudba, 1987) významnej predstaviteľky moderného slovenského výtvarného umenia Viery Žilinčanovej, ktorý zobrazuje figurálnu kompozíciu dvoch sediacich žien hrajúcich na trubky. V strede tlačového listu je pootočená ženská postava z obrazu „Spomienka na Krétu“.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 23. 11. 2012 a domicilom mesta Bratislava. Motívom FDC sú violončelistky a motívom FDC pečiatky je hudobníčka hrajúca na flaute.
Grafickú úpravu známky a jednofarebnú ryteckú transkripciu diela vytvoril akad. mal. Rudolf Cigánik.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012