vzad 530 - Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941)
Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941)
Katalógové číslo: 530
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Deň vydania: 3. 12. 2012
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 180 000 ks
   
Výtvarný návrh FDC: Robert Jančovič
Výtvarný návrh pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 3. 12. 2012 poštovú známku „Deň poštovej známky: Pavol Socháň (1862 – 1941)“ v nominálnej hodnote 0,50 €.
Poštová známka rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) s kupónom vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami a 30 kupónmi. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je portrét filokartistu, etnografa, fotografa, publicistu a dramatika Pavla Socháňa. Na kupóne sa nachádza fotografia ženy v ľudovom kroji.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 3. 12. 2012 a domicilom mesta Bratislava. Predlohou FDC motívu bola fotografia Pavla Socháňa, na ktorej je žena s dieťaťom v náručí. Motív čipky v tvare hviezdy tvorí obrazový motív FDC pečiatky.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky a FDC, výtvarného návrhu pečiatky FDC je prof. akad. mal. Robert Jančovič.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou ofsetu.
 
 
Obsah 1993-2012
Rok 2012