531 - Piaristický kostol v Prievidzi vpred
20. výročie vzniku SR:
Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013
Katalógové číslo: 531
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Peter Augustovič
Deň vydania: 1. 1. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 600 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 1. 1. 2013 poštovú známku "20. výročie vzniku SR: Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013" Označenie T1 50g zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g v tuzemskom styku, položka L.1.01 Tarify SP, a. s.
Poštová známka rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), s kupónom vychádza vo forme tlačového listu s 8 známkami a 8 kupónmi. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je silueta hlavného mesta SR – Bratislavy, ktorá pozvoľne prechádza do siluety mesta Košice, ktoré sa spolu s francúzskym mestom Marseille stali, európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2013.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 1. 1. 2013 a domicilom mesta Košice. Motívom FDC obálky je koláž dvoch najznámejších historických dominánt oboch slovenských metropol, Dómu sv. Martina v Bratislave a Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Obrazový motív FDC pečiatky tvorí erb mesta Košice.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky a kupónu, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič a autorom oceľorytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou ocelotlače z plochej platne.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013