vzad 532 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:
Empírové divadlo v Hlohovci
Katalógové číslo: 532
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 25. 1. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,0 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 25. 1. 2013 poštovú známku "Kultúrne dedičstvo Slovenska: Empírové divadlo v Hlohovci", nominálnej hodnoty 0,90 €, venovanú obdobiu klasicizmu. Súčasne sa poštovou známkou pripomína aj 900. výročie písomnej zmienky o Hlohovci v Zoborskej listine (r. 1113).
Poštová známka rozmerov 22 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza na tlačových listoch so 100 známkami. Známku vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je detail interiérovej, maliarskej výzdoby divadla – putti (dieťa podobné anjelikovi) nesúci atribúty divadelnej hry, nachádzajúci sa vo vlyse nad javiskom divadla v sprievode patrónky umenia Minervy.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 25. 1. 2013 a domicilom mesta Hlohovec. Prítlač FDC tvorí koláž centrálnej vstupnej časti divadla – portikového rizalitu s viacerými putti prevzatými z reliéfu pod erdődyovským erbom na fasáde budovy. Obrazový motív FDC pečiatky tvorí kvetinový veniec s prekríženým šípom a tulcom, prevzatý z atiky portiku.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. Autorom oceľorytiny poštovej známky je doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. a autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s. r. o.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013