vzad 534 - Veľká noc 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu vpred
Veľká noc 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
Katalógové číslo: 534
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Deň vydania: 1. 3. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Jančovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydáva 1. 3. 2013 poštovú známku „Veľká noc 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu“, nominálnej hodnoty 0,45 €.
Poštová známka rozmerov 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza na tlačových listoch s 50 známkami (obohatená vôňou „tulipánu“). Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky je kraslica dekorovaná ľudovými motívmi výšiviek (veľkonočný baranček) a rastlinných ornamentov na pozadí grafickej štruktúry rytiny do mässrovej dosky. Ornamentálna štruktúra známky vychádza z tvorby zakladateľa slovenského moderného maliarstva Ľudovíta Fullu, ktorý bol vo svojej tvorbe inšpirovaný ľudovou tvorivosťou rezbárstva, sklomaľby a textilu.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 1. 3. 2013 a domicilom mesta Ružomberok. Prítlač FDC tvorí alegória znovuzrodenia vo forme Ukrižovaného Krista vsadeného do rámu tvoreného typickými ľudovými veľkonočnými motívmi veľkonočného vajíčka a zajačika, ktoré tiež vychádzajú z diela Ľudovíta Fullu. Motívom FDC pečiatky je lineárne stvárnený motív Ukrižovania.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je prof. Robert Jančovič, akad. mal. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň TAB, s r. o.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013