vzad 535 -Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989) vpred
Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)
Katalógové číslo: 535
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Deň vydania: 14. 3. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Grečner
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 14. 3. 2013 poštovú známku „Osobnosti: Dominik Tatarka (1913 – 1989)“, nominálnej hodnoty 0,65 €. Poštová známka rozmerov 33,9 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vychádza na tlačových listoch s 50 známkami. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky je portrét významného predstaviteľa slovenskej kultúry 20. storočia, prozaika, autora výtvarných, kultúrnych a spoločenských esejí Dominika Tatarku. Pozadie poštovej známky dotvára motív bežiaceho koňa v otvorenej krajine reprezentujúci nespútanú slobodu pohybu a tvorby.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 14. 3. 2013 a domicilom obce Plevník-Drienové. Prítlač je venovaná autorovej novele Panna zázračnica v podobe surrealistického portrétu mladej dievčiny Anabelly tvoriacej korunu stromu, z ktorej sa vynárajú tváre jej nápadníkov. Na FDC pečiatke sa nachádza drevená zvonica z Plevníka-Drienového.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Grečner. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň TAB, s r. o.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013