vzad 536 - Liečba rakoviny prsníka vpred
Liečba rakoviny prsníka
Katalógové číslo: 536
Autori motívu na známke: Whitney Sherman a Ethel Kessler
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 12. 4. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 12. 4. 2013 poštovú známku „Liečba rakoviny prsníka“, nominálnej hodnoty 1,10 €. Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza na tlačových listoch s 50 známkami. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Poštová známka venovaná liečbe rakoviny prsníka je súčasťou medzinárodného projektu „Breast Cancer Research Stamp“, ktorý slúži na získanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a liečbu tohto onkologického ochorenia. Prvá takáto poštová známka vyšla v roku 1998 v Spojených štátoch amerických na základe iniciatívy amerického onkológa Dr. Ernieho Bodaia. Ústredným motívom poštovej známky je stvárnenie bohyne Artemis (ženské telo zobrazené do pol pása) od autoriek Whitney Sherman a Ethel Kessler.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 12. 4. 2013 a domicilom Bratislava. Motív prítlače tvoria štylizované kvety narcisu, pretože emisia poštovej známky vychádza na Deň narcisov, ktorého jedným z hlavných reklamných partnerov je v roku 2013 Slovenská pošta, a. s. Motívom FDC pečiatky je takisto kvet narcisu. Autorom grafickej úpravy poštovej známky, ako aj výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013