vzad 537 - Technické pamiatky: Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči vpred
Technické pamiatky: Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči
Katalógové číslo: 537
Autor výtvarného návrhu známky: Ľubomír Žálec
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 26. 4. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 26. 4. 2013 poštovú známku "Technické pamiatky: Historické mlyny – veterný mlyn v Holíči" s označením nominálnej hodnoty T2 50g, ktorý zodpovedá cene za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s. Poštová známka rozmerov 26,5 x 44,1 mm, vrátane perforácie (na výšku) vychádza na tlačových listoch s 50 známkami. Známku vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Ústredným motívom poštovej známky je veterný mlyn holandského typu v Holíči, ktorý sa nachádza na okraji lesa nad tereziánskou sýpkou v juhovýchodnej časti mesta. Mlyn bol postavený v osemdesiatych rokoch 19. storočia a v prevádzke bol do roku 1926. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 26. 4. 2013 a domicilom Holíč. Motív prítlače tvorí veduta veterného mlynu. Na FDC pečiatke sa nachádza štylizovaná veterná vrtuľa mlyna. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky, ako aj rytiny známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec ArtD. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. .

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013