vzad 541 - Známka s personalizovaným kupónom - Zvieratník vpred
Známka s personalizovaným kupónom - Zvieratník
Katalógové číslo: 541
Autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
Deň vydania: 7. 6. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 + k 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 220 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 7. 6. 2013 poštovú známku „Známka s prítlačovým kupónom - Zvieratník“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s.
Na známke je zobrazený kruhový symbol zvieratníka zostavený z dvanástich znamení.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi. Prítlačou na kupónoch je logo hokejového klubu HC Slovan.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 7. 6. 2013 s domicilom Bratislava. Motívom FDC je kruh zvieratníka zobrazujúci jednotlivé znamenia vo forme piktogramov a štylizovaných obrazov. Motívom FDC pečiatky je kaligrafickým znakom znázornené znamenie rýb.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda. FDC vytlačila technikou ofset tlačiareň Kasico, a. s.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013