vzad 542 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou vpred
542 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou
Cena ministra za rok 2013 ( Najkrajšia známka - Najlepší výtvarný návrh )
Katalógové číslo: 542
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Rytec známky a hárčeka: Miloš Ondráček
Deň vydania: 12. 6. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 70 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 5 500 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 12. 6. 2013 poštovú známku "1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu: Spoločné vydanie s Českou republikou, Vatikánskym mestským štátom a Bulharskou republikou" v nominálnej hodnote 1,60 €.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je zobrazená freska z 9. storočia "Osobný súd sv. Cyrila" z baziliky San Clemente v Ríme. Ústredným motívom fresky sú sv. Cyril a Metod kľačiaci pred Kristom Pantokrátorom, pričom za sv. Cyrilom (vľavo) stojí archanjel Michael so sv. Ondrejom a za sv. Metodom (vpravo) stojí archanjel Gabriel spolu so sv. Klimentom. Hárček je doplnený ďalším motívom fresky z baziliky San Clemente v Ríme a znakmi hlaholiky prevzatými z Assemaniho evanjeliára z Vatikánskej knižnice.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 12. 6. 2013 a domicilom Nitra. Motívom prítlače FDC je taktiež freska z baziliky San Clemente s názvom „Zostúpenie Krista do predpeklia“ z 9. storočia s ústrednou postavou mnícha s knihou v ruke. Predpokladá sa, že ide o portrét sv. Cyrila vytvorený byzantským maliarom. Motívom FDC pečiatky je orant/biskup s krížom na krku, nachádzajúci sa na reverze veľkomoravského nákončia z hrobu č. 100 pri kostole č. II na hradisku Valy pri Mikulčiciach.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka, FDC ako aj FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal. Autorom oceľorytiny známky, hárčeka a FDC je Miloš Ondráček.
FDC vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou oceľotlače z plochej platne.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013