vzad 543 - Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995) vpred
Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995)
Katalógové číslo: 543
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Deň vydania: 28. 6. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Uchnár
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 28. 6. 2013 poštovú známku "Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995)" s nominálnou hodnotou 0,65 €.
Ústredným motívom poštovej známky je portrét básnika, prekladateľa, pedagóga, kňaza a misionára Gorazda Zvonického.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 28. 6. 2013 a s domicilom mesta Michalovce. Motívom FDC je štylizovaná kresba budovy Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde Zvonický pôsobil počas emigrácie. Tento rok si pripomíname 50. výročie založenia tohto kolégia. Motívom FDC pečiatky je symbol knihy s krížom.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Peter Uchnár. FDC vytlačila tlačiareň Kasico, a. s., technikou ofsetu.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013