vzad 545 - Bienále ilustrácií Bratislava 2013 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2013
Katalógové číslo: 545
Autor výtvarného návrhu známky: Tomáš Klepoch
Deň vydania: 2. 9. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Tomáš Klepoch
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Tomáš Klepoch
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 9. 2013 poštovú známku „Bienále ilustrácií Bratislava 2013“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofset Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Na známke je reprodukovaná ilustrácia Tomáša Klepocha z knihy od Rudolfa Slobodu „Ako som sa stal mudrcom“ s troma neposlušnými chlapcami pred tabuľou. Ilustrácie Tomáša Klepocha získali od medzinárodnej poroty BIB 2011 jedno z hlavných ocenení – Zlaté jablko, a to za inovatívnu technológiu tabletovej (počítačovej) kresby pripomínajúcej farebný drevorez.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom FDC je tiež ilustrácia z knihy „Ako som sa stal mudrcom“ zobrazujúca jedného z hlavných hrdinov knihy. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná kresba psa z rovnakej knihy od Rudolfa Slobodu.
Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Tomáš Klepoch. FDC vytlačila technikou ofset tlačiareň Kasico, a. s.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013