vzad 547 - Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Chata pri Zelenom plese vpred
Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Chata pri Zelenom plese
Katalógové číslo: 547
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor líniovej rozkresby známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 20. 9. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 20. 9. 2013 poštovú známku „Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Chata pri Zelenom plese“ s nominálnou hodnotou 1,45 €. Poštovú známku rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Na známke je zobrazená Chata pri Zelenom plese, v minulosti známa ako Brnčalova chata, nad ktorou sa vypína Jastrabia veža. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Vysoké Tatry. Motívom FDC je ďalšia tatranská chata Plesnivec. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o. technikou oceľotlače z plochej platne. Motívom FDC pečiatky je štylizovaná kresba tatranskej chaty. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, pečiatky FDC a líniovej rozkresby známky a FDC, ako aj rytiny známky je doc., akad. mal. Martin Činovský, ArtD. Autorom rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013