vzad 548 - Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka vpred
Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka
Katalógové číslo: 548
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 11. 10. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Náklad známok: 180 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Autor rytiny FDC: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 11. 10. 2013 poštovú známku „Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka“ s nominálnou hodnotou 0,60 €.
Poštovú známku rozmerov 30,5 × 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 3 známkami Drahý opál z Dubníka a 3 známkami Žezlový kremeň zo Šobova. Na medzihárči je zobrazená varieta kremeňa – achát z lokality Kuzmice v južnej časti Slanských vrchov.
Na známke je zobrazený jeden z najznámejších slovenských opálov, a to drahý opál z lokality Dubník. Medzi najvzácnejšie patrí vďaka magickému odlesku trblietajúcich sa pestrých pastelových farieb.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 11. 10. 2013 a domicilom Bratislava.
Na FDC je zobrazená aragonitová kryštálová výplň dutiny v bazalte z lokality Bulhary pri Fiľakove. Motívom FDC pečiatky je kryštálový tvar libethenitu – sekundárneho fosfátu medi z Ľubietovej. Ide o jeden z 19 minerálov, ktoré boli po prvýkrát na svete nájdené a opísané na Slovensku. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o. technikou oceľotlače z plochej platne.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, ilustrácie na FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Rytcom známky a FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013