vzad 549 - Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova vpred
Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova
Cena ministra za rok 2013 ( Najlepšia rytina )
Katalógové číslo: 549
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 11. 10. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Náklad známok: 180 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Autor rytiny FDC: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 11. 10. 2013 poštovú známku „Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova“ s nominálnou hodnotou 0,60 €.
Poštovú známku rozmerov 30,5 × 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 3 známkami Drahý opál z Dubníka a 3 známkami Žezlový kremeň zo Šobova. Na medzihárči je zobrazená varieta kremeňa – achát z lokality Kuzmice v južnej časti Slanských vrchov.
Na známke je zobrazený tzv. žezlový alebo holubníkový kremeň z vrchu Šobov pri Banskej Štiavnici. Kryštály sú zrastené pozdĺž najdlhšej osi tak, že konečný útvar pripomína žezlo alebo holubník.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC s dátumom 11. 10. 2013 a domicilom Bratislava.
Na FDC je zobrazená drúza kryštálov rudných minerálov (sfalerit, chalkopyrit, galenit) s kremeňom a kalcitom z Banskej Štiavnice. Motívom FDC pečiatky je kryštálový tvar euchroitu – sekundárneho arzenátu medi z Ľubietovej. Ide o jeden z 19 minerálov, ktoré boli po prvýkrát na svete nájdené a opísané na Slovensku. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o. technikou oceľotlače.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, ilustrácie na FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Rytcom známky a FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013