vzad 550 - Vianočná pošta 2013 vpred
Vianočná pošta 2013
Katalógové číslo: 550
Autor výtvarného návrhu známky: Erika Korkovánová
Autor grafickej úpravy známky: Adrián Ferda
Deň vydania: 4. 11. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 168 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Veronika Rapková
Autor grafickej úpravy FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Michaela Ivaničová
Autor grafickej úpravy FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 4. 11. 2013 poštovú známku s prítlačovým kupónom „Vianočná pošta 2013“ s nominálnou hodnotou 0,45 €.
Na poštovej známke je detská kresba od Eriky Korkovánovej, ktorá zvíťazila v súťaži detí organizovanej Slovenskou poštou, a. s., o najkrajšiu vianočnú kresbu Ježiškovi.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi. Prítlač na kupónoch je venovaná 50. výročiu založenia Radošinského naivného divadla (1963 – 2013). Upravené tlačové listy sú obohatené o vôňu „pečeného jablka“.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC je detská kresba v podobe vianočného stromčeka s darčekmi od Veroniky Rapkovej. Motívom FDC pečiatky sú vianočné ryby, ktoré nakreslila Michaela Ivaničová. Oba motívy taktiež vzišli zo súťaže detí o najkrajšiu vianočnú kresbu Ježiškovi.
Autorom grafickej úpravy známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda. FDC vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013