vzad 551 - Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu vpred
Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
Katalógové číslo: 551
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Žálec Varcholová
Deň vydania: 13. 11. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
Grafický návrh FDC: Marianna Žálec Varcholová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Kasico a. s., Bratislava
Spôsob tlače FDC: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Slovenská pošta, a. s., vydala 13. 11. 2013 poštovú známku „Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu“ s nominálnou hodnotou 0,45 €.
Známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Poštové známky sú obohatené o vôňu „pečeného jablka“.
Motívom poštovej známky je biblický novozákonný námet z dielne Ľudovíta Fullu, jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia, s názvom „Narodenie“ (z roku 1940).
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Ružomberok. Predlohou prítlače na FDC sa stal obraz Ľ. Fullu s motívom Betlehemu. Námetom FDC pečiatky je Jezuliatko z motívu prítlače na FDC. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a.s.
Autorkou poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013