vzad 552 UMENIE: Ján Jakub Stunder (1759 – 1811) vpred
UMENIE: Ján Jakub Stunder (1759 – 1811)
Katalógové číslo: 552
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 29. 11. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochých platní
Rozmery známky: 44,5 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Ján Jakub Stunder (1759 – 1811)“ s nominálnou hodnotou 1,25 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 29. 11. 2013 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou ocelotlače z plochých platní tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so štyrmi známkami.
Na známke je zobrazené dielo od Jána Jakuba Stundera „Gróf Ján Hadik načrtáva Stunderov portrét“, ktoré sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Na FDC je použité ďalšie dielo od Jána Jakuba Stundera „Imrich Zay“, nachádzajúce sa v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Námetom FDC pečiatky je faksimile podpisu Jána Jakuba Stundera. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s. r. o.
Autorom líniovej rozkresby, oceľorytiny známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu pečiatky FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013