vzad 553 „UMENIE: Martin Martinček (1913 – 2004) vpred
UMENIE: Martin Martinček (1913 – 2004)
Cena ministra za rok 2013 ( Najlepšia rytina )
Katalógové číslo: 553
Autor líniovej rozkresby známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 29. 11. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,5 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 4 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Martin Martinček (1913 – 2004)“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 29. 11. 2013 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so štyrmi známkami.
Na známke je zobrazená fotografia „Po dojení“, ktorá je dielom jedného z najvýznamnejších postáv slovenskej fotografickej tvorby 20. storočia - Martina Martinčeka. Dvojice poštových známok sú oddelené horizontálnym kupónom, na ktorom je zobrazený výrez z fotografie s názvom „Po žatve I.“.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Na FDC je použitá ďalšia fotografia od Martina Martinčeka „Nezbadaný svet – Koketa“. Námetom FDC pečiatky sú letorasty stromu. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s. r. o.
Autorom líniovej rozkresby, oceľorytiny známky a FDC, ako aj výtvarného návrhu pečiatky FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013