vzad 554 Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)
Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)
Katalógové číslo: 554
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 6. 12. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 1 050 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Pocta Igorovi Rumanskému (1946 – 2006)“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 12. 2013 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Na poštovej známke sú stvárnené niektoré motívy typické pre voľnú tvorbu Igora Rumanského s použitím známok ako symbolického pozadia. Námetom kupónu je portrét I. Rumanského.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Na FDC je znázornený ďalší z obľúbených Rumanského motívov - pustovník s barlou. Námetom FDC pečiatky je štylizovaná kresba holubice ako symbol duchovného rozletu. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s. r. o. Autorom všetkých diel emisie je akad. mal. Rudolf Cigánik

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013