555 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach
Katalógové číslo: 555
Autor grafickej úpravy známky: Peter Augustovič
Autor rytiny a líniovej rozkresby známky: František Horniak
Deň vydania: 2. 1. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: František Horniak
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky "Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach" s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. l. 2014 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hÍbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami. Na poštovej známke je stvárnený bočný pohľad na budovu synagógy v Leviciach.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Levice. Na FDC je znázornený výklenok na umiestenie tóry, ktorý je dekorovaný orientálnym tapisériovým vzorom. Obrazový motív FDC pečiatky tvorí kresba rozetového okna zo synagógy. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom všetkých diel emisie je František Horniak. Autorom grafickej úpravy poštovej známky je akad. mal. Peter Augustovič.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014