vzad 556 - XXII. zimné olympijské hry v Soči vpred
XXII. zimné olympijské hry v Soči
Katalógové číslo: 556
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Deň vydania: 15. 1. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: Kasico a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „XXII. zimné olympijské hry v Soči“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 1. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Námetom poštovej známky je typický zimný šport – biatlon, kombinujúci beh na lyžiach so streľbou z malokalibrovej zbrane. Na známke je zobrazený detail športovkyne počas streľby „v stoji“.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je šprint biatlonistiek do cieľa. Obrazový motív FDC pečiatky stvárňuje beh biatlonistky na lyžiach. FDC vytlačila technikou ofset tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava. Autorom všetkých diel emisie je akad. mal. Igor Piačka.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014