vzad 557 - XI. zimné paralympijské hry v Soči vpred
XI. zimné paralympijské hry v Soči
Katalógové číslo: 557
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Deň vydania: 15. 1. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: Kasico a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „XI. zimné paralympijské hry v Soči“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 1. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila ofsetovou technikou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Poštová známka stvárňuje jednu z najúspešnejších slovenských paralympijských disciplín – zjazdové lyžovanie. Motívom známky je slalom v kategórii zrakovo postihnutých lyžiarov s navádzačom.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Prítlač na FDC tvorí kresba zjazdového lyžiara s postihnutou hornou končatinou. Obrazový motív FDC pečiatky stvárňuje zjazdový lyžiar s postihnutou dolnou končatinou. FDC vytlačila technikou ofset tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava. Autorom všetkých diel emisie je akad. mal. Karol Felix.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014