vzad 558 - Medzinárodný rok kryštalografie vpred
Medzinárodný rok kryštalografie
Katalógové číslo: 558
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Igor Benca
Deň vydania: 14. 2. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Kasico a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Medzinárodný rok kryštalografie“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 14. 2. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi.
Na známke a kupóne je predstavený výsledok štúdia kryštálov zliatiny Ta-Ge-Te (tantal, germánium a telúr). Z rozloženia izolínií elektrónovej hustoty v kryštáli je evidentné, že namiesto očakávaného uloženia na priamke sú polohy atómov modulované tak, že vytvárajú motív zubov hradby. Pri tlači bola použitá UV ochranná farba, ktorá pod UV lampou vytvára koncentrickú štruktúru žiarivých, červených bodov prevzatých z Laueho diagramu reprodukovanom na pamätnom liste.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bratislava na pečiatke. Motív zobrazený na FDC znázorňuje využitie symetrie, ktoré abstrahuje od konkrétneho rozloženia atómov v štruktúre kaolinitiu podľa Order-Disorder teórie zjednodušenia prezentácie. Motív použitý na pečiatku FDC predstavuje fragment takejto štruktúry. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava. Autorom všetkých diel emisie je doc. Igor Benca, akad. mal.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014