vzad 559 - Veľká noc 2014: Ukrižovanie – vitráže obdobia romantizmu vpred
Veľká noc 2014: Ukrižovanie – vitráže obdobia romantizmu
Katalógové číslo: 559
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 10. 3. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Veľká noc 2014: Ukrižovanie – vitráže obdobia romantizmu“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 3. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami a na celinovej pohľadnici (registračné číslo 012 CP 559/14).
Na poštovej známke je stvárnený detail vitráže z Kaplnky Svätej studne v Marianke, ktorej ústredným motívom je ukrižovaný Ježiš Kristus. Po jeho pravom boku kľačí Bolestná Panna Mária, zľava sv. Ján Evanjelista. Celá vitráž je zobrazená na celinovej pohľadnici.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bratislava na pečiatke. Na FDC je stvárnený celý motív vitráže v modrých linkách. Námetom FDC pečiatky je kaligraficky znázornené meno „Mária“.
Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. vytlačila FDC technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne a celinovú pohľadnicu technikou viacfarebného ofsetu.
Autorom grafickej úpravy poštovej známky ako aj FDC návrhu a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Rytcom prítlače na FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014