vzad 560 - Osobnosti: Štefan Osuský (1889 – 1973) vpred
Osobnosti: Štefan Osuský (1889 – 1973)
Katalógové číslo: 560
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Nágel
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 31. 3. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Nágel
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Nágel
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Štefan Osuský (1889 – 1973)“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 3. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je portrét Štefana Osuského, významného slovenského diplomata a politika. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Brezová pod Bradlom na pečiatke.
Na FDC je reprodukovaná časť paláca Veľký Trianon vo Versailles vo Francúzsku, pero a faksimile podpisu Š. Osuského, signatára Trianonskej dohody. Na FDC pečiatke je stvárnená lipová ratolesť ako symbol štátnosti. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Dušan Nágel. Rytcom poštovej známky je doc., akad. mal. Martin Činovský, ArtD. a rytcom FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014