vzad 561 - Technické pamiatky: Historické motocykle – Manet M90 vpred
Technické pamiatky: Historické motocykle – Manet M90
Katalógové číslo: 561
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 17. 4. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Historické motocykle – Manet M90“, s nominálnou hodnotou 1,10 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je prvý československý povojnový motocykel Manet M90 vyrábaný v Považských strojárňach od roku 1947 a zároveň prvé sériovo vyrábané motorové vozidlo na Slovensku. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Považská Bystrica na pečiatke.
Námetom FDC je pohľad na nádrž motorky so sekvenčne posunutými riadidlami. Na FDC pečiatke je znázornené logo „MANET“. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Marián Komáček. Rytcom poštovej známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014