vzad 562 - Technické pamiatky: Historické motocykle – Jawa 50/550 Pionier vpred
Technické pamiatky: Historické motocykle – Jawa 50/550 Pionier
Katalógové číslo: 562
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Makar
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 17. 4. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Makar
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Makar
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Historické motocykle – Jawa 50/550 Pionier“ s nominálnou hodnotou 1,25 €.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je motocykel Jawa 50/550 Pionier, sériovo vyrábaný od apríla 1955 v Považských strojárňach. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Považská Bystrica na pečiatke.
Na FDC je reprodukovaný technický nákres motora. Motívom FDC pečiatky je logo „JAWA“. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Róbert Makar. Rytcom poštovej známky a FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014