vzad 563 - EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje – Trojhlasné gajdy vpred
EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje – Trojhlasné gajdy
Katalógové číslo: 563
Autor výtvarného návrhu známky: Kamila Štanclová
Deň vydania: 5. 5. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Kamila Štanclová
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje – Trojhlasné gajdy“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Motívom poštovej známky je ľudový hudobný nástroj – Trojhlasné gajdy. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Dolná Krupá na pečiatke. Na FDC je stvárnený detail ľudového umelca vyrezávajúceho píšťalu - gajdicu. Námetom FDC pečiatky je ľudová hrkálka. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorkou výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Kamila Štanclová. Rytcom FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014