vzad 564 -  Osobnosti: Pavol Horov (1914 – 1975) vpred
Osobnosti: Pavol Horov (1914 – 1975)
Katalógové číslo: 564
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Deň vydania: 23. 5. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33.9 x 26.5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Grečner
Rytec FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Pavol Horov (1914 – 1975)“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 5. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je portrét slovenského básnika Pavla Horova, doplnený o alegorickú kompozíciu lode plávajúcej po oblohe s vírom mrakov, ktorý sa viaže k básnickej zbierke „Koráby z Janova“.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Michalovce na pečiatke. Na FDC je stvárnený alegorický motív orla nad ležiacou dievčinou podľa básnickej zbierky „Nioba matka naša“. Námetom FDC pečiatky je faksimile podpisu Pavla Horova. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Dušan Grečner. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014