vzad 565 -  Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne) vpred
Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne
Katalógové číslo: 565
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 2. 6. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44.1 x 26.5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Kasico a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Pocta pamiatke padlých v 1. svetovej vojne“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 6. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 10 známkami.
Motívom poštovej známky je pamätník pri Regietówe, nachádzajúci sa na území poľskej Haliče. Pamätník je súčasťou súboru vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny, ktoré boli postavené podľa projektu od významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bratislava na pečiatke. Námetom obrazovej časti FDC, ako aj FDC pečiatky sú detaily zo vstupnej brány cintorína v Przełęcz Małastowskej. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014