vzad 566 - Známka s personalizovaným kupónom: Liečivé rastliny vpred
Známka s personalizovaným kupónom: Liečivé rastliny
Katalógové číslo: 566
Autor výtvarného návrhu známky: Katarína Macurová
Deň vydania: 6. 6. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26.5 x 33.9 mm
Náklad známok: 220 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Katarína Macurová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Katarína Macurová
Tlačiareň FDC: Kasico a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Liečivé rastliny“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 6. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 kupónmi. Prítlačou na kupónoch je logo Západoslovenského múzea v Trnave.
Motívom poštovej známky je liečivá rastlina púpava lekárska. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bratislava na pečiatke. Na FDC je znázornený makroskopický záber na trs púpav s letiacou lienkou a na FDC pečiatke kvet púpavy. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorkou výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Katarína Macurová.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014