567 - Prezident SR

 

vzad 567 - Prezident SR vpred
Prezident SR
Katalógové číslo: 567
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 13. 6. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22,0 x 26,5 mm
Náklad známok: 8 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 400 ks

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014