568 - Slovenské národné povstanie

 

vzad 568 - Slovenské národné povstanie vpred
Slovenské národné povstanie
Katalógové číslo: 568
Autor výtvarného návrhu známky: Jozef Jankovič
Deň vydania: 29. 8. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 37,5 x 37,5 mm
Náklad známok: 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Jozef Jankovič
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Jozef Jankovič
Tlačiareň FDC: Kasico a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Slovenské národné povstanie“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 29. 8. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 37,5 × 37,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 35 známkami.
Námetom poštovej známky je monumentálne dielo významného slovenského sochára prof. Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť Pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Banská Bystrica na pečiatke. Na FDC je zobrazená jedna z dominánt Banskej Bystrice - stredoveký mestský hrad s kostolom Nanebovzatia Panny Márie, doplnený o erb mesta. Námetom FDC pečiatky je kresba siluety Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie je profesor Jozef Jankovič, akademický sochár.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014