vzad 569 - Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči vpred
Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči
Katalógové číslo: 569
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Brun
Autor rytiny známky: Jozef Česla
Deň vydania: 19. 9. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Brun
Rytina FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Brun
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Krásy našej vlasti: Sobášny palác v Bytči“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 19. 9. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami. Motívom medzihárčia je časť výzdoby zo vstupného portálu paláca.
Námetom poštovej známky je jedna z najvýznamnejších stavieb obdobia neskorej renesancie v Uhorsku – Sobášny palác v Bytči, ktorý dal v roku 1601 postaviť Juraj Turzo. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bytča na pečiatke. Na FDC je stvárnená sgrafitová výzdoba okna paláca. Motív FDC pečiatky znázorňuje rastlinný motív, taktiež z výzdoby paláca. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. Robert Brun, akad. mal. Autorom oceľorytiny poštovej známky a FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014