570 - Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)

 

vzad 570 - Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938) vpred
Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)
Katalógové číslo: 570
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 26. 9. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 x 34,2 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Rytina FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 26. 9. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 27,2 × 34,2 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Motívom poštovej známky je portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín konca 19. a prvej tretiny 20. storočia, rímskokatolíckeho kňaza Andreja Hlinku. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Ružomberok na pečiatke. Na FDC je zobrazená časť budovy mauzólea A. Hlinku v Ružomberku doplnená bielo-modro-červenou stuhou. Motív FDC pečiatky znázorňuje pôdorys kostola z Černovej, odkiaľ A. Hlinka pochádzal. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj oceľorytiny známky a FDC je doc. akad., mal. Martin Činovský, ArtD.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014