571 - 90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

 

vzad 571 - 90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach vpred
90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
Katalógové číslo: 571
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Deň vydania: 5. 10. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Rozmery známky: 30,0 x 30,0 mm
Náklad známok: 540 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Uchnár
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: viacfarebný ofset
Náklad FDC: 3 300 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 30 × 30 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 54 známkami.
Motívom poštovej známky sú siluety bežcov zoskupené do tvaru deväťdesiatky, ktorá pripomína pamätné výročie konania podujatia. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Košice. Námetom FDC je silueta Dómu sv. Alžbety v Košiciach s bežcami finišujúcimi do cieľa. Na FDC pečiatke je zobrazené logo Medzinárodného maratónu mieru. FDC vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Peter Uchnár.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014